Wtyczka “Kalendarz wydarzeń” pozwala na dodanie daty i godziny do każdego postu.
Wtyczka może być wyświetlana statyczne lub w formie wysuwanego boksu.

Założenia projektu:

Po załadowaniu strony:
– wyświetla się kalendarz oznaczonymi wydarzeniami i lista najbliższych wydarzeń
– dni, w których odbywają się wydarzenia na kalendarzu zaznaczone są kropką lub cyfrą lub innym elementem graficznym

Po kliknięciu na datę z wydarzeniem:
– cyfra na kalendarzu otrzymuje inne, wyróżniające ją oznaczenie graficzne,
– obok kalendarza wczytuje się wydarzenie lub wydarzenia z wybranego dnia

Zobacz na stronie w wersji docelowej: Centrum Myśli Jana Pawła II