Windows
Server 2008

Pozostało:


dni

godz.

min.

sek.
SQL
Server 2008

Pozostało:


dni

godz.

min.

sek.

Koniec wsparcia
dla SQL Server 2008
i Windows Server 2008

Co oznacza brak wsparcia?

 • Ataki płynące z sieci

  Infrastruktura pozbawiona aktualizacji bezpieczeństwa zwiększa ryzyko wystąpienia cyberateków naruszających bezpieczeństwo informacji.

  To z kolei może skutkować przerwami w działalności firmy, a także awariami środowisk lokalnych. Ogromnym zagrożeniem dla przedsiębiorców mogą być ataki typu ransomware, które blokują dostęp do danych, a następnie żądają okupu w zamian za przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

 • Ryzyko utraty danych

  Ofiarami cyberprzestępstw padają nie tylko globalne korporacje, lecz również lokalne przedsiębiorstwa

  Brak aktualizacji bezpieczeństwa wystawia firmy na możliwość bezpośredniego ataku z sieci i utraty informacji handlowych, a także kluczowych dla jej funkcjonowania danych. Efettem moga być nie tylko straty finansowe, lecz przede wszystkim wizerunkowe - trudno odzyskać raz utracone zaufanie klientów.

 • Niezgodność z normami

  W ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych(RODO). Obszar praw prywatności i obowiązki ochrony danych to kwestie kluczowe dla każdej z firm. Surface Data Eraser może wspierać działania ka dej organizacji, która jest zobowi zana do ochrony danych osobowych, a mo liwo zarz dzania urz dzeniami daje zwi kszone gwarancje prawid owego zarz dzania danymi zgodnie z RODO. Nieodpowiednie zarz dzanie danymi mo e natomiast skutkowa wysokimi karami pieni nymi na o onymi na podmiot.

Dokonaj zmiany zanim będzie za późno!

Jeśli chcesz zapewnić swojej firmie pełne bezpieczeństwo operacyjne i przenieść swoje zasoby do środowiska chmurowego, poznaj wszystkie możliwości, jakie daje Azure!

Azure to elastyczne rozwiązanie w chmurze,
które można dopasować do aktualnych wymagań
przedsiębiorstwa

Migrując Windows Server 2008 i SQL Server 2008, uzyskasz dostęp do bezpiecznego środowiska dla swojej firmy: 180 maszyn wirtualnych, ponad 100 zróżnicowanych usług platformy i niemal nieograniczonych możliwości działania.

Twórz inteligentne aplikacje, analizuj dane w czasie rzeczywistym i maksymalizuj wydajność swojej
firmy z Azure!

 • Zabezpieczenia i zgodność to elementy, do których Microsoft przykłada szczególną uwagą.

 • Korzystając z bezpiecznej platformy w chmurze, możesz zabezpieczyć swoją firm przed cyberatakami. Szeroka liczba certyfikacji umożliwia z kolei zachowanie zgodności z wymaganymi, normami i regulacjami takimi jak RODO, FINRA, FIPS, PCI DSS czy HIPAA.

 • W Azure inteligentne usługi powiązane z zarządzaniem i zabezpieczaniem są zintegrowane, co ma przełożenie na zwiększenie bezpieczeństwa danych krytycznych, wczesne wykrywanie zagrożeń oraz eliminację czynników ryzyka.

 • Generowanie oszczędności w firmie jest ważne. Migrując Windows Server 20008 i SQL Server 2008 1 do 1 do Azure, Twoje przedsiębiorstwo zyska wydłużenie wsparcia technicznego o 3 lata. Przejście do chmury oznacza bezpłatne przypisanie wielu liencji dostępowych CAL, co umożliwia optymalizację kosztów związanych z całym procesem. Decydująć się na wypróbowanie platformy chmurowej opracowanej przez Microsoft, można wybrać spośród 2 opcji migracji

 • IaaS (ang.Infrastructure as a Service) - polega na uruchomieniu maszyn wirtualnych z Windows Server 2008 i SQL Server 2008 oraz przeniesieniu zasobów do Azure.

  PaaS (ang. Platform as a Service) - kompletne środowisko bazujące na elementach platformy dających możliwość jego skalowania.

 • Oszczędzaj czas i pieniądze, dokonując z wyprzedzeniem rezerwacji zasobów:

 • Twoje środowisko będzie działać przez całą dobę.

  Rezerwacja instalacji - deklarując korzystanie z określonych zasobów chmury przez co najmniej rok, możesz uzyskać rabat nawet do 60%. Dzięki temu zapewniasz swojej firmie realne oszczędności.

  Korzystanie z zasobów w oparciu o model płatności zgodny z rzeczywistym użyciem - dzięki automatyzacji działań serwery mogą być włączone wyłącznie w godzinach pracy, co przekłada się na optymalizację kosztów.

 • Skorzystaj z Azure i zostaw konkurencję daleko w tyle!

 • Azure umożliwia Tworzenie inteligentnych aplikacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 • SI opiera się na imitowaniu ludzkich zachowań - wykorzystując możliwości, jakie daje Microsoft Azure, możesz wykorzystać dostępne rozwiązania do rozpoznawania obrazów, mowy, a także w procesach tłumaczeń maszynowych i uczenia maszynowego.

 • Dzięki umowie SLA można zapewnić dostępność aplikacji i witrym intenetowych na poziomie 99,9%

 • Stwórz środowisko odporności na platformie Azure, poznaj możliwości automatyzacji i spełniaj potrzeby swojej firmy!

Wypełnij formularz i otrzymaj bezpłatne konsultacje
od eksperta technologii chmurowych Microsoft

Dane wpisane w formularzu kontaktowym nie są przechowywane i będą wykorzystane jedynie w celu
udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z naszę polityką prywatności.

Przygotuj się

na koniec wsparcia dla SQL Server 2008
i Windows Server 2008